P.P.H.U. MEBLOMARK
Zygmunt Daszczyk

Agencja celna

Oferujemy swoim klientom współpracę w zakresie pośrednictwa pomiędzy podmiotem gospodarczym a Urzędem Celnym.


Służymy swoim doświadczeniem w zakresie:
- Dokonywania odpraw celnych importowych (zabezpieczenie generalne)
- Dokonywania odpraw celnych eksportowych (przygotowujemy wszelkie niezbędne świadectwa
  ATR, EUR1, CERTYFICATE OF ORGIN)
- Przygotowania i składania miesięcznych deklaracji INTRASTAT
- Przygotowania wniosków o wydanie pozwoleń w ramach gospodarczych procedur celnych
- Reprezentowania w sprawach postępowań celno-podatkowychKontakt:

Bogdan Załupski
Telefon:+48 32 782 99 41
Kom.:+48 607 130 225
E-mail:

agencja@meblomark.com.pl

Grażyna Dudek
Telefon:+48 32 782 99 41
Kom.:+48 607 130 192
E-mail:

actychy@meblomark.com.pl

Zakład Transportu Międzynar.
i Spedycji
Kontakt

P.P.H.U. MEBLOMARK
Zygmunt Daszczyk
ul. Towarowa 14
43-100 Tychy
Telefon:+48 32 782 99 41
Faks:+48 32 782 99 09
E-mail:

agencja
@meblomark.com.pl